Jarmoky na Mierovom námestí v Trenčíne 2018

V roku 2018 sa Trenčíne uskutoční na Mierovom námestí 9 jarmokov. Postupne budeme zverejňovať prihlášky na jednotlivé jarmoky. Všetci, ktorí majú na tejto stránke registráciu, dostanú upozornenie, že v prípade záujmu sa môžu elektronicky prihlásiť. Termíny a časy sú stanovené. 

Termíny jarmokov:


TRENČIANSKY MAJÁLES / FARMÁRSKY JARMOK >1. 5. 2018 > 10.00 - 18.00