Ako sa prihlásiť na jarmok?

Prihlásenie na jarmok v Trenčíne cez internetový formulár pozostáva z troch krokov.

Krok č. 1 - Vytvorenie nového účtu predajcu

Registrácia šlúži na vytvorenie účtu predajcu na stránke www.jarmoky.trencin.sk. Každý predajca vytvára svoj účet predajcu iba raz. Pri vytváraní predajca vyplní všetky potrebné údaje, vloží povinné prílohy a fotografie. Registrácia začne kliknutím na odkaz Vytvorenie nového účtu predajcu v okne PRIHLÁSENIE / REGISTRÁCIA v pravej časti stránky.

Vytvorenie nového účtu predajcu má tri "záložky":

1. Vytvoriť nový účet. V tejto časti vložite:

  • Používateľské meno. Slúži na prihlasovanie na stránke. Odporúčame Vám zvoliť používateľské meno rovnaké ako obchodné meno alebo priezvisko (bez dĺžňov, mäkčeňov a medzier).
  • E-mailová adresa. Na túto adresu budú vám posielané všetky e-maily.
  • Heslo. Odporúčame Vám aby vaše heslo obsahovalo písmená a číslice a malo aspoň 6 znakov. Heslo spolu s prihlasovacím menom si starostlivo uchovajte.
  • Informácie o predajcovi. Meno a priezvisko, názov firmy, adresa, IČO, DIČ, IČ DPH, Bankové spojenie – IBAN, DKP, SWIFT/BIC, Telefón, Predajný sortiment, Dátum narodenia. Popis vlastného predajného zariadenia, ŠPZ automobilu, ktorým bude privážaný tovar. V tomto kroku nevkladajte žiadne povinné prílohy.

2. Prihlásenie. Táto záložka sa pri registrácii nevypĺňa.

3. Požiadať o nové heslo. Táto záložka sa pri registrácii nevypĺňa.

Po vložení všetkých registračných údajov kliknite na tlačidlo Vytvoriť nový účet. Na obrazovke sa vám zobrazí oznam: Úspešná registrácia. Boli ste prihlásený.  Používateľské meno a prístupové heslo si starostlivo uchovajte. Na jednu e-mailovú adresu je možné vykonať iba jednu registráciu.

Krok č. 2 - Kontrola a dopnenie údajov

Po prihlásení sa zobrazia vložené údaje. Kliknutím na odkaz Upraviť je možné tieto údaje meniť. V časti Účet môžete zmeniť heslo. V časti Informácie o predajcovi môžete meniť, dopĺňať alebo opravovať vaše údaje a nahrať povinné prílohy.

Krok č. 3 - Odoslanie prihlášky na jarmok

Po prihlásení na stránku www.jarmoky.trencin.sk pomocou používateľského mena a prístupového hesla si v hlavnom menu v časti Prihlášky na jarmoky vyberte jarmok na ktorý sa chcete prihlásiť. Po kliknutí na požadovaný jarmok sa vám zobrazí formulár. Jednotlivé položky budú vyplnené údajmi, ktoré boli vložené pri registrácii. Skontrolujte správnosť údajov. (Pred odoslaním prihlášky na jarmok je možné prípadné chyby alebo zmeny opraviť.) Doplňte všetky potrebné údaje, ktoré nie sú v prihláške vyplnené. Neúplná alebo nesprávne vyplnená prihláška bude vyradená. Kliknite na tlačidlo odoslať. Po úspešnom odoslaní sa vám zobrazí oznam Ďakujeme, vaše odoslanie údajov bolo prijaté. Do vašej e-mailovej schránky vám príde oznam o úspešnom odoslaní prihlášky.