Predajné stánky

K dispozícii na prenájom sú predajné stánky: drevené otvorené, drevené uzamykateľné, kovové. Ceny stánkov sú rozpísané v jednotlivých prihláškach na jarmoky.

Drevené otvorené
rozmery stánku: 2,4 x 1,7 m, rozmery pultu: 2,3 x 0,5 m

Drevené uzamykateľné
rozmery stánku: 2,5 x 2 m, rozmery vonkajšieho pultu: 2,5 x 0,34 m, vnútorné sklápacie police: 0,98 x 0,28 m (2ks)

Kovový stánok
rozmery stánku: 2 x 1,7 m, rozmery pultu: 2 x 0,7